Zimná údržba

Dovoľte si nám ponúknuť naše služby v oblasti zimnej údržby, odpratávania snehu a posypu proti poľadovici.
Ponuka služieb zimnej údržby platí pre Bratislavu a blízke okolie, ale taktiež pre iné mestá na Slovensku.

Zimná údržba pozemných komunikácií (ďalej len ZÚ) je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje odstraňovanie a zmierňovanie závad v zjazdnosti spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami.

Zabezpečujeme zimnú údržbu na komunikáciách a verejných priestranstvách, ako sú chodníky, parkoviská, skladové objekty a pod. Údržba sa skladá z úkonov – odhrn, sekanie a posyp komunikácií inertným a chemickým materiálom, prípadne odvoz snehu. Zvýšenú pozornosť venujeme nebezpečným úsekom. Odstraňujeme sneh z plochých striech. Vyžiadajte si cenovú ponuku ešte dnes.

Zimná údržba 2019/2020

Zahájenie:   1. novembra 2019
Ukončenie:  31. marca 2020

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok vieme operatívne určiť termín nástupu a ukončenia služby mimo zimnej sezóny.

Chceme požiadať všetkých potenciálnych klientov, aby rešpektovali oficiálny začiatok zimnej sezóny, t.j. 1.11. príslušného roku a zasielali svoje požiadavky s časovým predstihom, najneskôr do 25.10.. Aj po tomto termíne sa Vám budeme snažiť vyhovieť, no nevieme Vám zaručiť kladné vybavenie Vašej požiadavky.

Disponujeme vlastnou technikou:
      

 

Zimná údržba pozemných komunikácií Bratislava
Zimná údržba pozemných komunikácií Bratislava
Multikára - Zimná údržba pozemných komunikácií Bratislava
Multikára – Zimná údržba pozemných komunikácií Bratislava
Vozidlo na zimnú údržbu - Bratislava
Vozidlo na zimnú údržbu – Bratislava