Posypové materiály

Voľba správneho posypového materiálu je závislá od druhu udržiavanej komunikácie alebo plochy a aktuálnych poveternostných podmienok. Spotrebované množstvo závisí od udržiavaného povrchu a aktuálnej situácii na danej komunikácii či inej udržiavanej plochy a súčasne od aktuálnych ale aj očakávaných poveternostných podmienok. V prípade že neviete aký posypový prostriedok je pre Vás najlepší neváhajte nás kontaktovať,  naša firma si Vám dovoľuje ponúknuť niekoľko nasledujúcich posypových prostriedkov:

Posypová zmes:

najčastejšie využívaný posypový prostriedok, používaný  na komunikácie okolo obytných domov a voľných priestranstiev kde sa nevyžaduje použitie špeciálnych zmesí alebo roztokov. Účinnosť posypovej soli je doplnená o vlastnosti posypovej drviny, ktorá napomáha lepšej schodnosti alebo zjazdnosti komunikácie najmä pri opätovnom vzniku ľadu alebo novom spáde snehu. Je to zmes Posypovej soli a posypovej drviny so zrnitosťou ktorá by nemala presahovať 2/4mm. Naša firma používa najčastejšie zmes v pomere 80/20 ( 80% posypová soľ, 20% posypová drvina 2/4mm )

Posypová soľ:

najčastejšie používaná na komunikácie okolo obytných domov a voľných priestranstiev, kde sa nevyžaduje použitie špeciálnych zmesí alebo roztokov, ale prítomnosť posypovej drviny je nežiadúca. Najčastejšie sa používa priemyselná  kamenná soľ dostupná ako voľne ložená alebo vrecovaná.

Posypová drvina:

najčastejšie využitie na vozovky a pešie komunikácie kde je vysoká pravdepodobnosť opätovnej tvorby námrazy a iných nebezpečných úsekoch ako sú prudké klesania, zmeny smeru a pod,. slúži na zdrsnenie povrchu. Na vozovky sa používa drvina so zrnitosťou 4/8 mm, na pešie komunikácie so zrnitosťou 2/4 mm.

Chlorid vápenatý:

ako roztok po zriedení vodou používa ako účinný rozmrazovací prostriedok pri tzv. mokrej soli, najmä na komunikácie a plochy, kde nieje možné použitie agresívnejších prostriedkov. Je veľmi účinný aj pri veľmi nízkych teplotách.

Chlorid horečnatý (MgCl2):
Ekologický posypový materiál je účinný až do teploty -34 0C, v porovnaní s ostatnými soľami má podstatne vyššiu rýchlosť roztápania.