Multikára – Zimná údržba pozemných komunikácií Bratislava

Multikára - Zimná údržba pozemných komunikácií Bratislava

Zimná údržba pozemných komunikácií (ďalej len ZÚ) je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje odstraňovanie a zmierňovanie závad v zjazdnosti spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami.