Dezinfekcia verejných priestorov

V rámci našej ponuky nájdete aj služby spojené s dezinfekciou verejných priestorov ako napríklad:

  • dezinfekcia kontajnerových stojísk
  • dezinfekcia zastávok
  • dezinfekcia kontajnerov
  • dezinfekcia námestí
  • dezinfekcia chodníkov
  • definfekcia pred rodinnými aj bytovými domami
  • dezinfekcia ostatných verejných priestranstiev

Všetky dezinfekcie vykonávame špeciálnym dezinfekčným prípravkom, ktorý pomocou kropiaceho auta nanášame na verejné priestranstvá.

Kontakujte nás pre viac informácií na:
Tel.: 0903 657 346
E-mail: info@markservis.sk