Cenová ponuka

Dovoľujeme si Vás osloviť s našou ponukou zimnej údržby na obdobie zima 2019/2020. Riešením tejto zodpovednej, časovo a technicky náročnej úlohy je zabezpečenie zimnej údržby odborníkmi. Vzhľadom k blížiacemu sa zimnému obdobiu si Vám preto dovoľujeme ponúknuť naše služby.

Pôsobíme vo všetkých mestských častiach mesta Bratislavy a v jej blízkom okolí.  Naša firma je samozrejme poistená pre prípad ublíženia na zdraví alebo vzniknutej škody na majetku.

paušálna údržba:
vykonávaná na základe zmluvného vzťahu, platí sa len paušálny poplatok počas celého zimného obdobia ( t.j. od 1.11. do 31.3. ). Všetky úkony sú zahrnuté v paušálnom poplatku. ( cena zahŕňa posypový materiál ). Žiadne iné poplatky sa neplatia !

paušálny poplatok: 1 EUR/m2/ mes.

paušálny poplatok pre mestskú časť Dúbravka, Karlova Ves, Dlhé diely, Koliba, Kramáre a Devínska Nová Ves:
1,2 EUR/m2/ mes.*

*cena pre oblasti z vyššou pravdepodobnosťou spádu snehu

cena nad 3000m2: dohodou

Pre realizáciu prác spojených zo zimnou údržbou komunikácií je naša spoločnosť vybavená potrebnými mechanizmami, náradím a vhodným posypovým materiálom. O nástupe na výkon služby rozhoduje zhotoviteľ.

Ponuka je platná pre obytné a polyfunkčné objekty s menším rozsahom udržiavaných plôch, v prípade, že máte záujem o zimnú údržbu na komunikáciách väčšieho alebo atypického rozsahu kontaktujte nás.