Cenová ponuka

Dovoľujeme si Vás osloviť s našou ponukou zimnej údržby na obdobie zima 2016/2017. Povinnosťou správcu či majiteľa nehnuteľnosti, je zabezpečiť schodnosť priľahlých komunikácii a plôch. (Chodníky prislúchajúce k nehnuteľnostiam musia byť udržiavané v zmysle zákona č. 55/84 Zb., č. 160/96 Z. z. majiteľmi, správcami či nájomcami nehnuteľností.) Riešením tejto zodpovednej, časovo a technicky náročnej úlohy je zabezpečenie zimnej údržby odborníkmi. Vzhľadom k blížiacemu sa zimnému obdobiu si Vám preto dovoľujeme ponúknuť naše služby.

Pôsobíme vo všetkých mestských častiach mesta Bratislavy a v jej blízkom okolí.  Naša firma je samozrejme poistená pre prípad ublíženia na zdraví alebo vzniknutej škody na majetku.

paušálna údržba:
vykonávaná na základe zmluvného vzťahu, platí sa len paušálny poplatok počas celého zimného obdobia ( t.j. od 1.11. do 31.3. ). Všetky úkony sú zahrnuté v paušálnom poplatku. ( cena zahŕňa posypový materiál ). Žiadne iné poplatky sa neplatia !

paušálny poplatok: 0,93 EUR/m2/ mes.

paušálny poplatok pre mestskú časť Dúbravka, Karlova Ves a Kramáre:
1,13 EUR/m2/ mes.*

*cena pre oblasti z vyššou pravdepodobnosťou spádu snehu

cena nad 3000m2: 0,90 EUR/m2/ mes.

cena nad 10 000 m2: 0,85 EUR/m2/ mes.

Pre realizáciu prác spojených zo zimnou údržbou komunikácií je naša spoločnosť vybavená potrebnými mechanizmami, náradím a vhodným posypovým materiálom. O nástupe na výkon služby rozhoduje zhotoviteľ.

Ponuka je platná pre obytné a polyfunkčné objekty s menším rozsahom udržiavaných plôch, v prípade, že máte záujem o zimnú údržbu na komunikáciách väčšieho alebo atypického rozsahu kontaktujte nás.